Interesse in interessante transactievrije aandelen of juist de 7% of 8% obligaties?​

Persbericht

Nederlands:

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) maakt bekend dat haar grootaandeelhouder Schaaij Beheer en Diensten B.V. haar belang in NPRM heeft verlaagd van 66,8% naar 54,5% door aandelen te verkopen aan drie nieuwe aandeelhouders tegen een gewogen gemiddelde prijs van EUR 4,92 per aandeel. Zoals eerder aangekondigd, werkt NPRM aan een notering van de aandelen NPRM aan Euronext Growth Oslo, en de transactie heeft tot doel de free float van NPRM bij notering te vergroten. De verkoop van de aandelen aan de drie nieuwe aandeelhouders kan worden teruggedraaid indien de notering op Euronext Growth Oslo niet wordt bewerkstelligd.

English:

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) announces that its major shareholder Schaaij Beheer en Diensten B.V. has lowered its shareholding in NPRM from 66.8% to 54.5% by selling shares to three new shareholders at a weighted average price of EUR 4.92 per share. As announced previously, NPRM is working to obtain a listing of its shares on Euronext Growth Oslo, and the transaction aims to increase NPRM’s free float upon listing. The sale of the shares to the three new shareholders can be reversed in the event that the Euronext Growth Oslo listing is not achieved.

Ron van Veldhoven
CEO NPRM NV

Latest publications